Avgifter

För att jaga på Harmångers VVO krävs jakträtt.

Småviltskort kostar 500 kr Björn och kronhjort ingår.

Dagkort kostar 100 kr och löses av jakträttsinnehavaren, endast en gäst per jakträtt.

OBS Jakträttsinnenehavaren måste följa med gästen på jakt.

Älgkort kostar 300 kr vid fulljakträtt om 125 ha, upplösen till fulljakträtt 5kr per ha.

Vid lösen av älgkort tillkommer skjutbaneavgift på 50kr.

Vi ser gärna att ni löser dagkort o s v genom insättning till Harmångers VVO på: 

Bankgiro 976-6221.

Det måste framgå på gästkortet vilken person det tillhör och datum när det inköptes. Märk alltså inbetalningen med namn. OBS Insättningskvitto gäller som jaktkort.

  

Övriga avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis, fallavgifter, samt fångstbidrag.

       Juniorkort (uppsiktsjakt) : gratis upp till 18 år.

       Dag/ Gästkort: Småvilt 100:- , Kronhjort inkl. småvilt 300:-

       Älgkort: 300:- andelsägaravgift, uppbetalning med 5:-/ha upp till 125ha.

       Småviltskort: 500:- ingen uppbetalning . Hjort och Björn ingår

 

Fångstbidrag:

       Grävling , Mink, Mård 150:- och Räv 200:-.

       Övriga fångstbidrag Bäver 100:- Kråkfågel 15:- Kanadagås 50:- 

Vid kvittering av fångstbidrag ska samtliga ben överlämnas till Alexander Danneskog (harmånger - nordanå 84) . Rapport ska inlämnas innehållande plats och tid.

 

 

Dela den här sidan