revisionsberättelse

markägarkassa 20210228

MARKÄGARKASSA 20210228
Ingående balans                       115 053,13
Uppbetalning                              15 622:-
Fångstbidrag                                 3 300:-
Utbetalningar                                       0
Utgående balans                       127 375,13

Utdelning för 20200301 – 20210228:                                                 1,62kr/ha
”                       20190301 – 20200229:                                                 2,61kr/ha
Sparad utdelning till markägare:                                                        4,23kr/ha

resultat 200301 - 210228

RESULTAT 200301 – 210228
VVO-intäkter:             sålda jaktkort älg     64 st    19 200:-
                                      ”                   småvilt  62 ”     18 600:-
                                      ”                 dagkort   32”        3 200:-
                                     skjutbanekassan                     3 100:-
                                      trafikälg                                   2 100:-
                                      Summa:                                 46 200:-
VVO-kostnader:         viltvård                                     5 392:-
                                      skjutbana                                    320:-
                                      fångstbidrag                            8 735:-
                                      annonser/bank                       1 460:-
                                      lokalhyra/övrigt                      2 873:-
                                      kostnadsersättningar           15 550:-
                                      Summa:                                  20 330:-
Vinst:                                                                            25 870:-
BALANS 210228
Kassa                                                                               5 626:-
Swedbank 7763-28-03653                                     135 445,94
Swedbank sparkonto                                              115 053,13
Summa tillgångar:                                                   256 125,07
Eget kapital VVO                                                     118 749,94
Ändamålsbestämda medel                                   127 375,13
Kortfristiga skulder                                                   10 000:-
Summa eget kapital och skulder:                        256 125,07

Dela den här sidan