• Älg Tjur                                                                  
 • Ko                           
 • Kalv
 • Råbock                 5         
 • RåGet                   1
 • Kid
 • Kronhort                    
 • Kronhind
 • Kronkalv
 • Skogshare            
 • Bäver                   1
 • Räv                      9                      
 • Grävling
 • Mink
 • Mård
 • Kanadagås
 • Sädgås
 • Grågås
 • Gräsand
 • kricka
 • Knipa
 • Fiskmås
 • Ringduva                  
 • Tjäder
 • Orre                  1
 • Järpe
 • Kråka
 • Skata
 • Kaja
 • Nötskrika

Dela den här sidan