Tilldelning 2021

Vattrång   3 tjur   1 ko  3 kalv

Svedja      3 tjur   1 ko  3 kalv

Hånic       4 tjur   2 ko  5 kalv

Klyberg    1 tjur   1 ko   2 kalv

Tilldelning 2020

Vattrång   3 tjur   1 ko  3 kalv

Svedja      3 tjur   1 ko  3 kalv

Hånic       4 tjur   2 ko  5 kalv

Klyberg    1 tjur   1 ko   2 kalv

Tilldelning 2019

Vattrång   2 tjur   2 ko  3 kalv

Svedja      2 tjur   2 ko  3 kalv

Hånic       3 tjur   3 ko  5 kalv

Klyberg    1 tjur   1 ko   2 kalv

Tilldelning 2018

Älgar           Tjur   Ko   Kalv
Vattrång      2        2       3
Svedja         2        2       3
Hånick         3        3       5
Klyberg        1        1      1

Tilldelning 2017

Tjur Ko Kalv

Svedja 2 2 4
Hånick 3 4 5
Vattrång 2 2 4
Klyberg 1 1 1

Tilldelning 2016

Tjur Ko Kalv

Svedja 2 2 4
Hånick 3 4 5
Vattrång 2 2 4
Klyberg 1 1 1

Tilldelning 2015

Vattrång     3 kor   2 Tjur   3 Kalv

Hånick        4 kor   4 Tjur   5 Kalv

Svedja        3 kor   2 Tjur   4 Kalv

Klyberg      1 ko    1 Tjur    2 Kalv

 

 

Tilldelning 2014

                                                Tilldelning                                               Extratilldelning

Vattrång                                   2  kor            2  tjur           4 kalv                 0

Hånick                                      3  kor            3 tjur            6 kalv                 0

Svedja                                      2  kor            2 tjur            4 kalv               2 kalvar

Klyvberg                                         1 vuxen älg                   1 kalv               1 kalv

 

Dela den här sidan